Coord. organització institucional entitats locals

Despesa pres. / hab.

58,13 €

Despesa pressupostada

7,38 M€

% execució

No disp.
L'any passat 98,25 %

% sobre el total del press.

5,07 %

Mitjana despesa provincial

486.133,34 €

Sobre aquesta partida

Coordinació i organització institucional de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 40,57% 2,99 M€
Transferències corrents 40,57% 2,99 M€
Inversions reals 59,43% 4,39 M€
Inversions reals 59,43% 4,39 M€
Transferències de capital 0,00% 0 €