Participació ciutadana

Despesa pres. / hab.

14,01 €

Despesa pressupostada

1,8 M€

% execució

No disp.
L'any passat 93,56 %

% sobre el total del press.

1,22 %

Mitjana despesa provincial

926.942,8 €

Sobre aquesta partida

participació ciutadana.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,79% 921.362,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,57% 597.122,6 €
Transferències corrents 4,97% 88.450 €
Inversions reals 9,67% 172.000 €
Transferències de capital 0,00% 0 €
Actius financers 0,00% 0 €