Participació ciutadana

Despesa pres. / hab.

21,88 €

Despesa pressupostada

2,78 M€

% execució

87,86 %
Despesa real són 2,44 M€

% sobre el total del press.

1,96 %

Mitjana despesa provincial

320.672,43 €

Sobre aquesta partida

participació ciutadana.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,16% 921.362,89 €
Despeses de personal 33,16% 921.362,89 €
Despeses corrents en béns i serveis 21,49% 597.122,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 21,49% 597.122,6 €
Transferències corrents 3,18% 88.450 €
Transferències corrents 3,18% 88.450 €
Inversions reals 42,17% 1,17 M€
Inversions reals 6,19% 172.000 €
Transferències de capital 0,00% 0 €
Actius financers 0,00% 0 €