Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

30,94 €
Pressupost actual / hab.: 33,74 €

Pressupost inicial

3,88 M€
Pressupost actual: 4,23 M€

% execució

102,04 %
Despesa real són 4,32 M€

% sobre el total del press.

3,36 %

Mitjana despesa provincial

1,58 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 26,32% 1,02 M€
Gestió del sistema tributari 64,07% 2,49 M€
Gestió del patrimoni 3,61% 140.227,88 €
Gestió del deute i de la tresoreria 6,00% 232.987,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.