Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

30,13 €
Pressupost actual / hab.: 33,74 €

Pressupost inicial

3,78 M€
Pressupost actual: 4,23 M€

% execució

102,04 %
Despesa real són 4,32 M€

% sobre el total del press.

3,74 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 26,76% 1,01 M€
Gestió del sistema tributari 63,89% 2,42 M€
Gestió del patrimoni 3,30% 124.876,66 €
Gestió del deute i de la tresoreria 6,05% 228.703,55 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,25% 2,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,15% 1,71 M€
Despeses financeres 0,61% 23.023,65 €