Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

32,90 €
Pressupost actual / hab.: 33,16 €

Pressupost inicial

4,15 M€
Pressupost actual: 4,18 M€

% execució

92,19 %
Despesa real són 3,86 M€

% sobre el total del press.

3,10 %

Mitjana despesa provincial

1,88 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 24,61% 1,02 M€
Gestió del sistema tributari 61,12% 2,54 M€
Gestió del patrimoni 4,37% 181.384,14 €
Gestió del deute i de la tresoreria 9,90% 410.731,35 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,53% 2,26 M€
Despeses de personal 54,53% 2,26 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,85% 1,78 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,85% 1,78 M€
Despeses financeres 2,62% 108.714,36 €
Despeses financeres 2,62% 108.714,36 €