Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

304,72 €

Pressupost inicial

37,45 M€

% execució

98,03 %
Ingrés real són 36,72 M€

% sobre el total del press.

30,61 %

Mitjana ingrés provincial

7,8 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 5,26% 1,97 M€
Impostos sobre el capital 83,28% 31,19 M€
Impost sobre activitats econòmiques 11,46% 4,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.