Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

351,31 €

Pressupost inicial

43,59 M€

% execució

100,27 %
Ingrés real són 43,71 M€

% sobre el total del press.

40,81 %

Mitjana ingrés provincial

8,24 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 4,25% 1,85 M€
Impostos sobre el capital 87,00% 37,92 M€
Impost sobre activitats econòmiques 8,76% 3,82 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.