Impostos directes

Ingrés pres. / hab.

389,41 €

Ingrés pressupostat

48,9 M€

% execució

103,02 %
Ingrés real són 50,4 M€

% sobre el total del press.

39,74 %

Mitjana ingrés provincial

10,7 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,76% 1,8 M€
Impostos sobre el capital 89,02% 43,5 M€
Impost sobre activitats econòmiques 7,22% 3,5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.