Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

415,68 €
Pressupost actual / hab.: 442,24 €

Pressupost inicial

52,79 M€
Pressupost actual: 56,16 M€

% execució

96,10 %
Despesa real són 53,97 M€

% sobre el total del press.

41,17 %

Mitjana despesa provincial

1,04 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,32% 695.168,78 €
Personal eventual 0,32% 170.535,9 €
Personal funcionari 38,68% 20,42 M€
Personal laboral 33,71% 17,8 M€
Un altre personal 1,55% 815.678,48 €
Incentius al rendiment 1,23% 646.908,51 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,20% 12,25 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.