Despeses de personal

Despesa pres. / hab.

442,24 €
Estimació inicial: 415,68 €

Despesa pressupostada

56,16 M€
Estimació inicial: 52,79 M€

% execució

96,10 %
Despesa real són 53,97 M€

% sobre el total del press.

41,17 %

Mitjana despesa provincial

956.212,26 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,32% 695.168,78 €
Personal eventual 0,12% 64.440,93 €
Personal funcionari 38,90% 20,53 M€
Personal laboral 37,50% 19,8 M€
Un altre personal 3,24% 1,71 M€
Incentius al rendiment 0,30% 156.908,51 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,02% 13,21 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.