Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

436,25 €

Pressupost inicial

56,26 M€

% execució

97,64 %
Ingrés real són 54,93 M€

% sobre el total del press.

36,51 %

Mitjana ingrés provincial

10,85 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 4,40% 2,47 M€
Impostos sobre el capital 88,53% 49,8 M€
Impost sobre activitats econòmiques 7,07% 3,98 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.