Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

228,37 €

Despesa pressupostada

28,34 M€

% execució

99,76 %
Despesa real són 28,27 M€

% sobre el total del press.

26,53 %

Mitjana despesa provincial

574.545,74 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 4,23% 1,2 M€
Reparacions, manteniment i conservació 10,65% 3,02 M€
Material, subministraments i d'altres 85,04% 24,1 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,09% 25.207,38 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.