Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

294,92 €

Pressupost inicial

36,65 M€

% execució

96,92 %
Despesa real són 35,52 M€

% sobre el total del press.

26,17 %

Mitjana despesa provincial

692.737,72 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,66% 1,34 M€
Reparacions, manteniment i conservació 10,92% 4 M€
Material, subministraments i d'altres 83,85% 30,73 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,13% 48.055,81 €
Despeses imprevistes i funcions no classificades 1,43% 523.548,06 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.