Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

279,85 €

Pressupost inicial

34,94 M€

% execució

101,92 %
Despesa real són 35,62 M€

% sobre el total del press.

30,86 %

Mitjana despesa provincial

674.072,73 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,81% 1,33 M€
Reparacions, manteniment i conservació 10,86% 3,79 M€
Material, subministraments i d'altres 85,19% 29,77 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,14% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.