Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

302,42 €
Estimació inicial: 294,85 €

Despesa pressupostada

37,96 M€
Estimació inicial: 37,01 M€

% execució

94,09 %
Despesa real són 35,72 M€

% sobre el total del press.

33,56 %

Mitjana despesa provincial

593.420,43 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,37% 1,25 M€
Reparacions, manteniment i conservació 10,89% 4,03 M€
Material, subministraments i d'altres 88,17% 32,63 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,13% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.