Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

311,02 €
Despesa pres act. / hab.: 323,07 €

Despesa pressupostada

39,5 M€
Despesa actualitzada: 41 M€

% execució

95,18 %
Despesa real són 39 M€

% sobre el total del press.

28,95 %

Mitjana despesa provincial

628.983,9 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,25% 1,3 M€
Reparacions, manteniment i conservació 12,11% 4,8 M€
Material, subministraments i d'altres 84,52% 33,4 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,12% 48.055,8 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.