Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

323,07 €
Estimació inicial: 311,02 €

Despesa pressupostada

41,03 M€
Estimació inicial: 39,5 M€

% execució

95,18 %
Despesa real són 39,05 M€

% sobre el total del press.

30,07 %

Mitjana despesa provincial

628.983,9 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,20% 1,26 M€
Reparacions, manteniment i conservació 13,08% 5,16 M€
Material, subministraments i d'altres 87,47% 34,55 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,12% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.