Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

124,79 €
Despesa pres act. / hab.: 183,00 €

Despesa pressupostada

15,8 M€
Despesa actualitzada: 23,2 M€

% execució

91,78 %
Despesa real són 21,3 M€

% sobre el total del press.

11,62 %

Mitjana despesa provincial

3 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,04% 7.005 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,40% 62.867,9 €
Serveis socials i promoció social 80,38% 12,7 M€
Foment de l'ocupació 19,18% 3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,43% 7,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 37,15% 5,9 M€
Transferències corrents 12,15% 1,9 M€
Inversions reals 0,38% 60.000 €
Transferències de capital 1,89% 300.000 €