Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

332,67 €
Estimació inicial: 330,72 €

Despesa pressupostada

42,67 M€
Estimació inicial: 42,42 M€

% execució

14,03 %
Despesa real són 5,99 M€

% sobre el total del press.

28,90 %

Mitjana despesa provincial

481.164,54 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,11% 1,32 M€
Reparacions, manteniment i conservació 9,83% 4,17 M€
Material, subministraments i d'altres 87,53% 37,13 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,11% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.