Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

337,30 €
Estimació inicial: 330,72 €

Despesa pressupostada

43,26 M€
Estimació inicial: 42,42 M€

% execució

29,79 %
Despesa real són 12,89 M€

% sobre el total del press.

29,30 %

Mitjana despesa provincial

501.125,64 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,14% 1,33 M€
Reparacions, manteniment i conservació 10,99% 4,66 M€
Material, subministraments i d'altres 87,75% 37,22 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,11% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.