Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

331,83 €
Estimació inicial: 330,72 €

Despesa pressupostada

42,56 M€
Estimació inicial: 42,42 M€

% execució

47,72 %
Despesa real són 20,31 M€

% sobre el total del press.

28,82 %

Mitjana despesa provincial

687.253,11 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,95% 1,25 M€
Reparacions, manteniment i conservació 11,00% 4,67 M€
Material, subministraments i d'altres 86,27% 36,6 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,11% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.