Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

155,87 €
Estimació inicial: 129,58 €

Despesa pressupostada

19,99 M€
Estimació inicial: 16,62 M€

% execució

55,01 %
Despesa real són 11 M€

% sobre el total del press.

13,54 %

Mitjana despesa provincial

3,4 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,04% 7.180,17 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,41% 68.319,32 €
Serveis socials i promoció social 88,57% 14,72 M€
Foment de l'ocupació 31,26% 5,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,85% 8,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,98% 6,64 M€
Transferències corrents 10,48% 1,74 M€
Inversions reals 0,69% 115.000 €