Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

378,80 €

Pressupost inicial

49,12 M€

% execució

No disp.
L'any passat 92,87 %

% sobre el total del press.

31,88 %

Mitjana despesa provincial

536.439,34 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,60% 1,28 M€
Reparacions, manteniment i conservació 11,06% 5,43 M€
Material, subministraments i d'altres 86,24% 42,36 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,10% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.