Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

142,31 €
Pressupost actual / hab.: 9,98 €

Pressupost inicial

18,45 M€
Pressupost actual: 1,29 M€

% execució

684,07 %
Despesa real són 8,85 M€

% sobre el total del press.

0,84 %

Mitjana despesa provincial

3,71 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,03% 5.712 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,38% 69.964,45 €
Serveis socials i promoció social 83,54% 15,42 M€
Foment de l'ocupació 16,05% 2,96 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,91% 8,29 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,33% 8 M€
Transferències corrents 10,94% 2,02 M€
Inversions reals 0,81% 150.000 €