Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

397,55 €

Pressupost inicial

51,27 M€

% execució

No disp.
L'any passat 102,30 %

% sobre el total del press.

32,99 %

Mitjana despesa provincial

741.348,69 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,45% 1,26 M€
Reparacions, manteniment i conservació 11,25% 5,77 M€
Material, subministraments i d'altres 86,21% 44,2 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,09% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.