Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

211,83 €

Pressupost inicial

26,45 M€

% execució

111,66 %
Despesa real són 29,53 M€

% sobre el total del press.

23,36 %

Mitjana despesa provincial

5,24 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,61% 954.596,95 €
Educació 62,79% 16,61 M€
Cultura 22,76% 6,02 M€
Esport 10,84% 2,87 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,11% 15,63 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,28% 9,07 M€
Transferències corrents 6,35% 1,68 M€
Inversions reals 0,26% 68.577,97 €