Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

247,16 €
Pressupost actual / hab.: 276,02 €

Pressupost inicial

31,17 M€
Pressupost actual: 34,81 M€

% execució

92,03 %
Despesa real són 32,04 M€

% sobre el total del press.

25,82 %

Mitjana despesa provincial

3,72 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,32% 1,04 M€
Educació 58,89% 18,36 M€
Cultura 23,23% 7,24 M€
Esport 14,56% 4,54 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,97% 16,83 M€
Despeses de personal 53,97% 16,83 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,23% 10,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,23% 10,36 M€
Transferències corrents 5,15% 1,61 M€
Transferències corrents 5,15% 1,61 M€
Inversions reals 7,64% 2,38 M€
Inversions reals 7,64% 2,38 M€