Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

294,40 €

Despesa pressupostada

37,1 M€

% execució

No disp.
L'any passat 95,92 %

% sobre el total del press.

25,66 %

Mitjana despesa provincial

23 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,58% 2,1 M€
Educació 52,70% 19,6 M€
Cultura 27,01% 10 M€
Esport 14,71% 5,5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,73% 18,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,04% 10,8 M€
Transferències corrents 5,33% 2 M€
Inversions reals 16,90% 6,3 M€