Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

281,34 €

Despesa pressupostada

35,73 M€

% execució

90,84 %
Despesa real són 32,45 M€

% sobre el total del press.

25,17 %

Mitjana despesa provincial

4,77 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,80% 2,07 M€
Educació 54,77% 19,57 M€
Cultura 26,85% 9,59 M€
Esport 12,57% 4,49 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,65% 18,09 M€
Despeses de personal 50,65% 18,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,18% 10,78 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,84% 10,66 M€
Transferències corrents 5,54% 1,98 M€
Transferències corrents 5,54% 1,98 M€
Inversions reals 17,99% 6,43 M€
Inversions reals 13,97% 4,99 M€