Proposta per al 2019

Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

283,26 €

Despesa pressupostada

35,7 M€

Despesa vs. exercici anterior

108,03 %

% sobre el total del press.

25,17 %

Mitjana despesa provincial

22,3 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,80% 2,1 M€
Educació 54,77% 19,6 M€
Cultura 26,85% 9,6 M€
Esport 12,57% 4,5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,65% 18,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,84% 10,7 M€
Transferències corrents 5,54% 2 M€
Inversions reals 13,97% 5 M€