Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

339,06 €
Estimació inicial: 290,66 €

Despesa pressupostada

43,49 M€
Estimació inicial: 37,28 M€

% execució

84,47 %
Despesa real són 36,74 M€

% sobre el total del press.

29,88 %

Mitjana despesa provincial

4,78 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,66% 2,11 M€
Educació 60,58% 22,58 M€
Cultura 29,23% 10,9 M€
Esport 21,18% 7,9 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,53% 18,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,92% 10,78 M€
Transferències corrents 5,31% 1,98 M€
Inversions reals 17,24% 6,43 M€