Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

277,08 €
Pressupost actual / hab.: 314,67 €

Pressupost inicial

35,54 M€
Pressupost actual: 40,36 M€

% execució

81,60 %
Despesa real són 32,94 M€

% sobre el total del press.

27,33 %

Mitjana despesa provincial

4,16 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 2,93% 1,04 M€
Educació 56,47% 20,07 M€
Cultura 28,42% 10,1 M€
Esport 12,18% 4,33 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,39% 18,26 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,94% 11 M€
Transferències corrents 5,69% 2,02 M€
Inversions reals 11,97% 4,25 M€