Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

277,08 €
Pressupost actual / hab.: 309,90 €

Pressupost inicial

35,54 M€
Pressupost actual: 39,75 M€

% execució

62,95 %
Despesa real són 25,02 M€

% sobre el total del press.

26,92 %

Mitjana despesa provincial

6,58 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,86% 1,73 M€
Educació 58,57% 20,82 M€
Cultura 30,61% 10,88 M€
Esport 17,80% 6,33 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,39% 18,26 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,94% 11 M€
Transferències corrents 5,69% 2,02 M€
Inversions reals 11,97% 4,25 M€