Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

327,19 €
Estimació inicial: 277,08 €

Despesa pressupostada

41,97 M€
Estimació inicial: 35,54 M€

% execució

30,20 %
Despesa real són 12,67 M€

% sobre el total del press.

28,42 %

Mitjana despesa provincial

17,3 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,86% 1,73 M€
Educació 60,34% 21,44 M€
Cultura 33,13% 11,77 M€
Esport 19,76% 7,02 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,39% 18,26 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,94% 11 M€
Transferències corrents 5,69% 2,02 M€
Inversions reals 11,97% 4,25 M€