Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

279,45 €
Pressupost actual / hab.: 350,45 €

Pressupost inicial

36,08 M€
Pressupost actual: 45,25 M€

% execució

76,64 %
Despesa real són 34,68 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

7,45 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 9,91% 3,57 M€
Educació 55,65% 20,08 M€
Cultura 20,89% 7,54 M€
Esport 13,56% 4,89 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,39% 18,18 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,96% 10,81 M€
Transferències corrents 5,66% 2,04 M€
Inversions reals 13,92% 5,02 M€
Transferències de capital 0,08% 28.218,27 €