Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

242,36 €
Pressupost actual / hab.: 333,82 €

Pressupost inicial

31,25 M€
Pressupost actual: 43,05 M€

% execució

47,05 %
Despesa real són 20,25 M€

% sobre el total del press.

27,70 %

Mitjana despesa provincial

7,08 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,46% 1,71 M€
Educació 48,61% 15,19 M€
Cultura 24,06% 7,52 M€
Esport 21,87% 6,84 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,42% 12,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 36,93% 11,54 M€
Transferències corrents 4,12% 1,29 M€
Inversions reals 20,53% 6,42 M€