Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

220,83 €
Pressupost actual / hab.: 220,83 €

Pressupost inicial

28,48 M€
Pressupost actual: 28,48 M€

% execució

10,73 %
Ingrés real són 3,06 M€

% sobre el total del press.

17,34 %

Mitjana ingrés provincial

1,81 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 39,59% 11,27 M€
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 1,93% 548.450 €
Taxes per activitats de competència local 6,23% 1,77 M€
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 10,77% 3,07 M€
Preus públics 6,58% 1,87 M€
Contribucions especials 10,30% 2,93 M€
Vendes 4,05% 1,15 M€
Altres ingressos 20,56% 5,85 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.