Esport

Despesa pres. / hab.

61,56 €
Estimació inicial: 43,76 €

Despesa pressupostada

7,9 M€
Estimació inicial: 5,61 M€

% execució

69,80 %
Despesa real són 5,51 M€

% sobre el total del press.

5,43 %

Mitjana despesa provincial

903.690,09 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,21% 179.990,55 €
Promoció i foment de l'esport 17,70% 993.493,15 €
Instal·lacions esportives 119,79% 6,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,53% 1,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,08% 1,46 M€
Transferències corrents 5,71% 320.450 €
Inversions reals 39,68% 2,23 M€