Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

50,02 €
Pressupost actual / hab.: 49,82 €

Pressupost inicial

6,28 M€
Pressupost actual: 6,25 M€

% execució

87,41 %
Despesa real són 5,47 M€

% sobre el total del press.

5,53 %

Mitjana despesa provincial

2,55 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 29,30% 1,84 M€
Transport públic 56,20% 3,53 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 14,51% 910.891,71 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 16,66% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,31% 584.313,41 €
Transferències corrents 73,67% 4,63 M€