Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

41,67 €
Pressupost actual / hab.: 50,79 €

Pressupost inicial

5,29 M€
Pressupost actual: 6,45 M€

% execució

91,16 %
Despesa real són 5,88 M€

% sobre el total del press.

4,73 %

Mitjana despesa provincial

3,01 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 30,25% 1,6 M€
Transport públic 57,74% 3,06 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 12,01% 635.472,64 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,07% 1,17 M€
Despeses de personal 22,07% 1,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,64% 668.884,11 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,64% 668.884,11 €
Transferències corrents 60,48% 3,2 M€
Transferències corrents 60,48% 3,2 M€
Inversions reals 4,11% 217.401,9 €
Inversions reals 4,11% 217.401,9 €
Transferències de capital 0,70% 37.044,61 €
Transferències de capital 0,70% 37.044,61 €