Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

50,79 €
Estimació inicial: 41,67 €

Despesa pressupostada

6,45 M€
Estimació inicial: 5,29 M€

% execució

91,16 %
Despesa real són 5,88 M€

% sobre el total del press.

4,73 %

Mitjana despesa provincial

2,03 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 43,64% 2,31 M€
Transport públic 63,54% 3,36 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 14,71% 778.191,69 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,07% 1,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,64% 668.884,11 €
Transferències corrents 60,48% 3,2 M€
Inversions reals 4,11% 217.401,9 €
Transferències de capital 0,70% 37.044,61 €