Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

344,40 €

Pressupost inicial

44,17 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 44,17 M€

% sobre el total del press.

30,35 %

Mitjana ingrés provincial

8,55 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 63,78% 28,18 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 31,49% 13,91 M€
D'entitats locals 4,44% 1,96 M€
D'empreses privades 0,08% 36.200 €
De l'exterior 0,18% 81.617,87 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.