Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

401,19 €
Estimació inicial: 344,40 €

Ingrés pressupostat

51,46 M€
Estimació inicial: 44,17 M€

% execució

96,55 %
Ingrés real són 49,68 M€

% sobre el total del press.

35,35 %

Mitjana ingrés provincial

4,85 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 63,78% 28,18 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 39,83% 17,59 M€
D'entitats locals 11,95% 5,28 M€
D'empreses privades 0,08% 36.200 €
De l'exterior 0,83% 366.636,51 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.