Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

346,45 €

Ingrés pressupostat

43,99 M€

% execució

107,92 %
Ingrés real són 47,48 M€

% sobre el total del press.

31,00 %

Mitjana ingrés provincial

4,78 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 63,86% 28,1 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 31,39% 13,81 M€
D'entitats locals 4,46% 1,96 M€
D'empreses privades 0,08% 36.200 €
De l'exterior 0,19% 81.617,87 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.