Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

68,19 €
Estimació inicial: 60,77 €

Despesa pressupostada

8,66 M€
Estimació inicial: 7,72 M€

% execució

59,55 %
Despesa real són 5,16 M€

% sobre el total del press.

5,95 %

Mitjana despesa provincial

2,2 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 49,67% 3,83 M€
Transport públic 51,80% 4 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 10,73% 828.213,46 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,34% 1,34 M€
Despeses de personal 17,34% 1,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,03% 696.825,27 €
Despeses corrents en béns i serveis 9,03% 696.825,27 €
Transferències corrents 52,08% 4,02 M€
Transferències corrents 52,08% 4,02 M€
Inversions reals 21,10% 1,63 M€
Inversions reals 21,10% 1,63 M€
Transferències de capital 0,45% 35.000 €
Transferències de capital 0,45% 35.000 €