Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

59,21 €

Despesa pressupostada

7,5 M€

% execució

No disp.
L'any passat 110,18 %

% sobre el total del press.

5,16 %

Mitjana despesa provincial

5 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 38,18% 2,9 M€
Transport públic 52,19% 3,9 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 9,63% 719.213,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,92% 1,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,33% 696.825,3 €
Transferències corrents 53,83% 4 M€
Inversions reals 18,45% 1,4 M€
Transferències de capital 0,47% 35.000 €