Proposta per al 2019

Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

56,83 €

Despesa pressupostada

7,2 M€

Despesa vs. exercici anterior

135,47 %

% sobre el total del press.

5,05 %

Mitjana despesa provincial

4,8 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 35,59% 2,6 M€
Transport públic 54,38% 3,9 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 10,03% 719.213,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,67% 1,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,72% 696.825,3 €
Transferències corrents 56,08% 4 M€
Inversions reals 15,04% 1,1 M€
Transferències de capital 0,49% 35.000 €