Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

50,79 €
Estimació inicial: 56,44 €

Despesa pressupostada

6,45 M€
Estimació inicial: 7,17 M€

% execució

91,16 %
Despesa real són 5,88 M€

% sobre el total del press.

4,54 %

Mitjana despesa provincial

4,83 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 35,59% 2,55 M€
Transport públic 54,38% 3,9 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 10,03% 719.213,46 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,67% 1,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,72% 696.825,27 €
Transferències corrents 56,08% 4,02 M€
Inversions reals 15,04% 1,08 M€
Transferències de capital 0,49% 35.000 €