Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

340,13 €
Pressupost actual / hab.: 390,41 €

Pressupost inicial

44,1 M€
Pressupost actual: 50,62 M€

% execució

103,62 %
Ingrés real són 52,45 M€

% sobre el total del press.

34,28 %

Mitjana ingrés provincial

8,74 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 61,93% 27,31 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 33,04% 14,57 M€
D'entitats locals 3,91% 1,73 M€
D'empreses privades 0,08% 36.200 €
De l'exterior 1,01% 447.084,45 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.