Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

365,34 €
Estimació inicial: 343,84 €

Ingrés pressupostat

46,86 M€
Estimació inicial: 44,1 M€

% execució

51,23 %
Ingrés real són 24 M€

% sobre el total del press.

31,73 %

Mitjana ingrés provincial

1,28 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 61,93% 27,31 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 36,64% 16,16 M€
D'entitats locals 6,43% 2,84 M€
D'empreses privades 0,08% 36.200 €
De l'exterior 1,14% 503.811,52 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.