Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

71,88 €
Pressupost actual / hab.: 83,36 €

Pressupost inicial

9,22 M€
Pressupost actual: 10,69 M€

% execució

54,84 %
Despesa real són 5,86 M€

% sobre el total del press.

7,24 %

Mitjana despesa provincial

3,54 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 4,75% 437.652,63 €
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 51,55% 4,75 M€
Transport públic 42,28% 3,9 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 17,40% 1,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,25% 1,31 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,84% 722.576,91 €
Transferències corrents 51,99% 4,79 M€
Inversions reals 25,93% 2,39 M€
Transferències de capital 0,00% 0 €