Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

71,11 €
Pressupost actual / hab.: 78,98 €

Pressupost inicial

9,22 M€
Pressupost actual: 10,24 M€

% execució

87,14 %
Despesa real són 8,92 M€

% sobre el total del press.

7,04 %

Mitjana despesa provincial

3,35 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 7,46% 687.652,63 €
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 32,88% 3,03 M€
Transport públic 42,27% 3,9 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 17,38% 1,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,25% 1,31 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,84% 722.576,91 €
Transferències corrents 51,99% 4,79 M€
Inversions reals 25,93% 2,39 M€