Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

59,61 €
Pressupost actual / hab.: 73,69 €

Pressupost inicial

7,73 M€
Pressupost actual: 9,55 M€

% execució

49,25 %
Despesa real són 4,71 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

3,85 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 4,27% 330.000 €
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 19,74% 1,53 M€
Transport públic 56,35% 4,36 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 19,64% 1,52 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,12% 1,48 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,66% 746.574,6 €
Transferències corrents 66,95% 5,17 M€
Inversions reals 4,27% 330.000 €