Proposta per al 2022

Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

71,45 €

Pressupost inicial

9,26 M€

Despesa vs. exercici anterior

100,49 %

% sobre el total del press.

6,01 %

Mitjana despesa provincial

6,03 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 9,89% 916.000 €
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 24,68% 2,29 M€
Transport públic 47,02% 4,36 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 18,42% 1,71 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 15,72% 1,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,55% 792.527,1 €
Transferències corrents 57,00% 5,28 M€
Inversions reals 18,73% 1,73 M€