Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

60,81 €
Pressupost actual / hab.: 91,20 €

Pressupost inicial

7,84 M€
Pressupost actual: 11,76 M€

% execució

48,49 %
Despesa real són 5,7 M€

% sobre el total del press.

7,57 %

Mitjana despesa provincial

4,03 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 6,80% 532.948 €
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 19,97% 1,57 M€
Transport públic 60,78% 4,77 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 12,45% 976.558,02 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,14% 1,66 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,25% 803.595,23 €
Transferències corrents 62,39% 4,89 M€
Inversions reals 6,22% 487.894 €