Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

36,68 €

Pressupost inicial

4,58 M€

% execució

64,46 %
Ingrés real són 2,95 M€

% sobre el total del press.

3,99 %

Mitjana ingrés provincial

462.382,1 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,02% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 21,83% 1.000.000 €
Rendes de béns immobles 1,46% 66.699,66 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 76,69% 3,51 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.