Productes de concessions i aprofitaments especials

Ingrés pres. / hab.

8,14 €
Estimació inicial: 8,14 €

Ingrés pressupostat

1,04 M€
Estimació inicial: 1,04 M€

% execució

101,62 %
Ingrés real són 1,06 M€

% sobre el total del press.

0,72 %

Mitjana ingrés provincial

344.139,94 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessions admin. amb contraprestació periòdica 48,75% 508.693,33 €
Concessions admin. amb contraprest. no periòdica 15,97% 166.682,84 €
Drets de superfície amb prestació periòdica 35,28% 368.109,35 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.