Ensenyament

Ingreso pres. / hab.

95,42 €
Estimación inicial: 82,66 €

Ingreso presupuestado

12,24 M€
Estimación inicial: 10,6 M€

% ejecución

93,18 %
El Ingreso real son 11,4 M€

% sobre el total del pres.

8,41 %

Media ingreso provincial

No disp.

Acerca de esta partida

No hay una descripción asociada a esta partida.

Dentro de esta partida

Categoría Porcentaje Cantidad
Planificació i administració 4,00% 424.172,36 €
Escoles bressol 23,27% 2,47 M€
Escoles infantil i primària 1,08% 114.000 €
Escola Municipal de Música de Mataró 4,02% 425.974,58 €
Educació secundària obligatòria i postobligatòria 65,59% 6,95 M€
Centres de Formació d'Adults 0,40% 42.005 €
Vigilància compliment escolaritat obligatòria 0,21% 21.900 €
Educació al llarg de la vida 0,73% 77.000 €
Transferències i subvencions 16,02% 1,7 M€
Foment de la convivència ciutadana 0,12% 12.743,25 €

Distribución de los gastos de esta partida

Tasas y otros ingresos 21,52% 2,28 M€
Transferencias corrientes 75,62% 8,02 M€
Ingresos patrimoniales 0,02% 2.479,32 €
Transferencias de capital 2,84% 301.000 €