Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

326,61 €
Estimació inicial: 313,18 €

Despesa pressupostada

41,89 M€
Estimació inicial: 40,17 M€

% execució

94,62 %
Despesa real són 39,64 M€

% sobre el total del press.

28,78 %

Mitjana despesa provincial

659.602,58 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,45% 1,39 M€
Reparacions, manteniment i conservació 13,15% 5,28 M€
Material, subministraments i d'altres 87,57% 35,17 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,12% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.