Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

325,26 €
Estimació inicial: 316,32 €

Despesa pressupostada

41,3 M€
Estimació inicial: 40,17 M€

% execució

70,32 %
Despesa real són 29,05 M€

% sobre el total del press.

28,38 %

Mitjana despesa provincial

664.459,88 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,43% 1,38 M€
Reparacions, manteniment i conservació 13,13% 5,27 M€
Material, subministraments i d'altres 86,15% 34,61 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,12% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.