Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

312,78 €

Despesa pressupostada

39,72 M€

% execució

98,31 %
Despesa real són 39,05 M€

% sobre el total del press.

27,98 %

Mitjana despesa provincial

664.212,99 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,38% 1,34 M€
Reparacions, manteniment i conservació 12,24% 4,86 M€
Material, subministraments i d'altres 84,26% 33,47 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,12% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.