Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

316,32 €

Despesa pressupostada

40,17 M€

% execució

No disp.
L'any passat 98,86 %

% sobre el total del press.

27,60 %

Mitjana despesa provincial

664.459,88 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,39% 1,36 M€
Reparacions, manteniment i conservació 12,09% 4,86 M€
Material, subministraments i d'altres 84,40% 33,9 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,12% 48.055,81 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.