Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

126,58 €

Despesa pressupostada

16,07 M€

% execució

132,68 %
Despesa real són 21,33 M€

% sobre el total del press.

11,32 %

Mitjana despesa provincial

3,28 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,04% 7.005,04 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,41% 66.653 €
Serveis socials i promoció social 79,93% 12,85 M€
Foment de l'ocupació 19,62% 3,15 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,91% 7,86 M€
Despeses de personal 48,91% 7,86 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,87% 6,73 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,00% 6,43 M€
Transferències corrents 10,99% 1,77 M€
Transferències corrents 10,99% 1,77 M€
Inversions reals 2,71% 435.000 €
Inversions reals 0,09% 15.000 €
Transferències de capital 0,00% 0 €