Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

132,25 €

Despesa pressupostada

16,8 M€

% execució

No disp.
L'any passat 134,59 %

% sobre el total del press.

11,54 %

Mitjana despesa provincial

10,9 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,04% 7.005 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,40% 66.653 €
Serveis socials i promoció social 80,79% 13,6 M€
Foment de l'ocupació 18,77% 3,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,81% 7,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,07% 6,7 M€
Transferències corrents 10,52% 1,8 M€
Inversions reals 2,59% 435.000 €
Transferències de capital 0,00% 0 €