Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

171,43 €
Estimació inicial: 130,93 €

Despesa pressupostada

21,99 M€
Estimació inicial: 16,79 M€

% execució

89,59 %
Despesa real són 19,7 M€

% sobre el total del press.

15,11 %

Mitjana despesa provincial

3,28 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,04% 7.005,04 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,40% 66.653 €
Serveis socials i promoció social 88,21% 14,81 M€
Foment de l'ocupació 42,29% 7,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,81% 7,86 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,07% 6,73 M€
Transferències corrents 10,52% 1,77 M€
Inversions reals 2,59% 435.000 €
Transferències de capital 0,00% 0 €