Proposta per al 2023

Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

162,49 €

Pressupost inicial

20,98 M€

Despesa vs. exercici anterior

113,70 %

% sobre el total del press.

13,50 %

Mitjana despesa provincial

20,98 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,03% 5.767,98 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,35% 72.769,61 €
Serveis socials i promoció social 83,89% 17,6 M€
Foment de l'ocupació 15,74% 3,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,18% 9,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,41% 8,27 M€
Transferències corrents 10,32% 2,17 M€
Inversions reals 3,10% 650.000 €