Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

226,82 €

Pressupost inicial

28,19 M€

% execució

100,03 %
Despesa real són 28,2 M€

% sobre el total del press.

20,13 %

Mitjana despesa provincial

5,28 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,19% 899.133,48 €
Educació 61,72% 17,4 M€
Cultura 21,59% 6,09 M€
Esport 13,50% 3,81 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,37% 15,61 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,32% 9,11 M€
Transferències corrents 5,98% 1,68 M€
Inversions reals 6,29% 1,77 M€
Transferències de capital 0,06% 16.000 €