Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

226,88 €
Pressupost actual / hab.: 265,48 €

Pressupost inicial

28,48 M€
Pressupost actual: 33,32 M€

% execució

91,52 %
Despesa real són 30,5 M€

% sobre el total del press.

29,46 %

Mitjana despesa provincial

5,46 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,15% 1,18 M€
Educació 61,75% 17,58 M€
Cultura 23,53% 6,7 M€
Esport 10,57% 3,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,73% 16,15 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,84% 9,07 M€
Transferències corrents 5,90% 1,68 M€