Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

260,42 €
Despesa pres act. / hab.: 292,82 €

Despesa pressupostada

33,1 M€
Despesa actualitzada: 37,2 M€

% execució

87,28 %
Despesa real són 32,5 M€

% sobre el total del press.

24,24 %

Mitjana despesa provincial

4,5 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,29% 1,1 M€
Educació 58,12% 19,2 M€
Cultura 24,18% 8 M€
Esport 14,41% 4,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,00% 17,5 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,43% 10,7 M€
Transferències corrents 5,12% 1,7 M€
Inversions reals 9,45% 3,1 M€