Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

260,42 €
Pressupost actual / hab.: 292,82 €

Pressupost inicial

33,07 M€
Pressupost actual: 37,18 M€

% execució

87,28 %
Despesa real són 32,45 M€

% sobre el total del press.

27,26 %

Mitjana despesa provincial

6,01 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,29% 1,09 M€
Educació 58,12% 19,22 M€
Cultura 24,18% 8 M€
Esport 14,41% 4,76 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,00% 17,53 M€
Despeses de personal 53,00% 17,53 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,43% 10,72 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,43% 10,72 M€
Transferències corrents 5,12% 1,69 M€
Transferències corrents 5,12% 1,69 M€
Inversions reals 9,45% 3,13 M€
Inversions reals 9,45% 3,13 M€