Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

292,82 €
Estimació inicial: 260,42 €

Despesa pressupostada

37,18 M€
Estimació inicial: 33,07 M€

% execució

87,28 %
Despesa real són 32,45 M€

% sobre el total del press.

27,26 %

Mitjana despesa provincial

4,52 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,57% 1,18 M€
Educació 66,09% 21,86 M€
Cultura 26,37% 8,72 M€
Esport 16,42% 5,43 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,00% 17,53 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,43% 10,72 M€
Transferències corrents 5,12% 1,69 M€
Inversions reals 9,45% 3,13 M€