Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

268,59 €

Despesa pressupostat

33,7 M€

% execució

No disp.
L'any passat 102,77 %

% sobre el total del press.

24,67 %

Mitjana despesa provincial

21,5 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,23% 1,1 M€
Educació 57,01% 19,2 M€
Cultura 25,63% 8,6 M€
Esport 14,13% 4,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.