Proposta per al 2022

Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

254,24 €

Pressupost inicial

32,96 M€

Despesa vs. exercici anterior

92,75 %

% sobre el total del press.

21,40 %

Mitjana despesa provincial

19,87 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,57% 1,51 M€
Educació 55,47% 18,29 M€
Cultura 23,50% 7,75 M€
Esport 16,46% 5,43 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,51% 16,98 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,31% 11,31 M€
Transferències corrents 4,89% 1,61 M€
Inversions reals 9,30% 3,06 M€
Transferències de capital 0,00% 0 €