Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

216,45 €
Pressupost actual / hab.: 293,68 €

Pressupost inicial

27,91 M€
Pressupost actual: 37,87 M€

% execució

26,56 %
Despesa real són 10,06 M€

% sobre el total del press.

23,05 %

Mitjana despesa provincial

4,68 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,57% 1,56 M€
Educació 49,37% 13,78 M€
Cultura 28,57% 7,97 M€
Esport 16,49% 4,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,86% 12,52 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,46% 12,69 M€
Transferències corrents 4,99% 1,39 M€
Inversions reals 4,68% 1,31 M€