Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

16,93 €

Pressupost inicial

2,18 M€

% execució

90,62 %
Ingrés real són 1,98 M€

% sobre el total del press.

1,42 %

Mitjana ingrés provincial

264.292,17 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 1,54% 33.645,05 €
Interessos de dipòsits 0,05% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 45,81% 1.000.000 €
Rendes de béns immobles 5,11% 111.571,5 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 47,49% 1,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.